Ritva Södergård

Helhetsmässigt välmående
Arbetsvälmående

Meningslösa arbetsuppgifter – NEJ TACK!

Meningslösa Sisyfos arbetsuppgifter är det effektivaste sättet att ta kål på motivationen hos anställda.

Vad får oss att vara nöjda över vårt arbete? Vad motiverar oss? Det skulle ju vara enkelt om det bara handlade om pengar. Det verkar som om de flesta av oss trivs och har framgång genom att hela tiden få utvecklas och gå framåt och känna att det vi gör är meningsfullt.

Nyckeln i detta sammanhang är ordet MENINGSFULLT.

Kommer ihåg en episod från mitt eget yrkesliv. Jag hade fått i uppdrag att sammanställa en plan för ett ”utvecklingsprojekt” (ids inte här gå in på vad…). Jag intervjuade flera personer och tillsammans med mina kolleger satt vi flera timmar och sammanställde ett mycket konkret, heltäckande och genomtänkt förslag. Jag fick presentera planen vid ett ledningsgruppsmöte och efter presentationen kvitterade ordförande våra ansträngningar med: -Tack! Vad har vi som följande ärende på föredragningslistan? Jag tänkte falla av stolen! Vårt arbete hade inte varit värt fem öre, det lades till handlingarna. Gissa om vi i fortsättningen var intresserade av att utföra MENINGSLÖST planeringsarbete?

Här nedan hittade jag två intressanta experiment kring vikten av MENINGSFULLHET, som Professor Dan Ariely genomfört vid Duke University, USA. De visar varför människor jobbar hårt, när de är villiga att göra extrema insatser och hur lätt det är att ta kål på deras motivation. Hela hans föreläsning finns på TED.

Experiment med LEGO robotar

 1. I ett av experimenten ombads testpersonerna att bygga LEGO robotar. Som ersättning fick de först 3 dollar. När de byggt färdigt roboten lades den undan och testpersonerna fick frågan om de ville bygga en ny för 2.70. När den var klar lades den bort och så fortsatte byggerbjudandena med allt lägre ersättning.
 2. I en annan testgrupp fick personerna samma uppgift, men när de byggt LEGO roboten färdigt fick de se på när roboten plockades isär och så fick de samma LEGO bitar att bygga av igen. På nytt och på nytt.
  Det visade sig att betydligt färre personer var villiga att fortsätta bygga LEGO robotar i den gruppen där de fick se hur deras robotar monterades ner för varje gång. Motivationen sjönk även om de fick betalt, och deras arbete kändes fullständigt meningslöst.

Experiment med pappersarbete

 1. I ett annat experiment fick testpersonerna ett papper fullt med bokstäver därifrån de skulle hitta ord. De delades in i tre grupper som hade olika kontrollanter
 2. Acknowledged. I den här gruppen läste kontrollanten igenom deras svarsblankett, tackade och la pappret i en hög på skrivbordet.
  Ignored. I den här gruppen tog kontrollanten emot pappret utan att se på det och la det i en hög på skrivbordet.
  Shredded. I den tredje gruppen tog kontrollanten emot pappret och la det genast i en pappersförstörare.
 3. Motivationen i gruppen Ignored var nästan lika dålig som i gruppen Shredded. Allra bäst jobbade de som tillhörde gruppen Acknowledged.

Hur mycket meningslöst Sisyfos arbete utförs på våra arbetsplatser?

Ariely gav ett exempel från ett dataföretag, där en personalgrupp fått i uppdrag att jobba med ett projekt i syfte att ta fram nya kreativa produkter. Plötsligt meddelades det från företagsledningens sida att projektet skulle läggas ner. Ariely träffade en kort tid därefter de anställda som kände sig omotiverade och desillusionerade. Arbetet de lagt ned på utveckling hade varit förgäves. De hade önskat att man kunde ha tagit vara på deras idéer i något sammanhang, fortsatt testningen av prototyper osv.

För motivationens skull är det oerhört viktigt att arbetet som utförs leder någon vart och känns meningsfullt.

 

Fakta: Dan Ariely, amerikansk professor inom psykologi och beteendeekonomi vid Duke University. Är grundare till The Center for Advanced Hindsight och BEworks. Arielys föreläsningar på TED har haft över 7.8 miljoner tittare. Han har skrivit Predictability Irrational och The Upside of Irrationality, som båda blivit best sellers på New York Times.

Fakta: Enligt grekisk mytologi fördes kung Sisyfos till dödsriket som ett straff för ett brott han begått. Där fick han till uppgift att rulla ett stort stenblock uppför en kulle. Om Sisyfos lyckades med att få upp stenblocket på kullen skulle han bli fri. Varje gång han nästan var uppe på kullens topp slant han dock med stenblocket, som störtade ner i avgrunden så att han fick börja om från början. Han fortsätter ännu med detta meningslösa Sisyfosarbete som aldrig tar slut.

Kommentera