Hur bemöta en arrogant person?

Umgänget med andra människor ska vara uppbyggande. I friska relationer både ger vi och får. Men sedan finns det vissa människor som är riktiga energitjuvar, de uppträder arrogant, överlägset och nedlåtande, ibland även med förakt för andra. De kan även ha narcissistiska drag, dvs vara självupptagna, ha ett onormalt stort behov av självhävdelse, självförhärligande med […]

Välj en affirmation

Med affirmationer kan du stärka den positiva självbilden och vända negativa tankar till positiva. Vi tänker uppemot 65000 tankar om dagen. Hur många som är omedvetna och negativa kan du nog själv lista ut… Du kan använda affirmationer om du vill förändra och förbättra några områden i ditt liv. De hjälper dig att visualisera och […]

Lättanvänd personalenkät

Skulle du vilja mäta arbetsvälbefinnandet på ditt jobb men har inte hittat rätt verktyg? Söker du efter en personalenkät som är förmånlig, lätt och snabb att genomföra men som samtidigt ger mycket information? Vill du ha underlag för att kunna vidta rätta åtgärder? Då kan jag varmt rekommendera KivaQ®-enkäten  Vi har nu två år i […]

Visa att du bryr dig

Det är många faktorer som påverkar hur människorna mår på en arbetsplats. Det är allt från grundläggande saker som fungerande företagshälsovård, arbetarskydd, ledning, kommunikation osv. Här tänkte jag dock lyfta fram EN faktor som både du och jag direkt kan påverka och där vi alla har ett stort ansvar. Nämligen  ”Sättet hur vi bemöter våra […]

Sorgens år

År 2016 var ett sorgens år. Båda mina föräldrar gick bort, med 9 månaders mellanrum. Mamma nybliven pensionär och pappa några år äldre. Jag saknar dem båda oerhört mycket. Det är svårt att förstå att en generation nu är helt borta.  Sett ur våra barns synvinkel hör jag nu till den äldsta generationen, eftersom även […]

Min dröm

  I have a dream That people would experience more freedom in their lives That people would dare to dream more and see the dreams come true That people would dare to follow their passions That people would take charge of their lives That people would be more permissive to themselves and others That YOU […]