Ritva Södergård

Helhetsmässigt välmående
Arbetsvälmående

Lättanvänd personalenkät

Skulle du vilja mäta arbetsvälbefinnandet på ditt jobb men har inte hittat rätt verktyg?

Söker du efter en personalenkät som är förmånlig, lätt och snabb att genomföra men som samtidigt ger mycket information?

Vill du ha underlag för att kunna vidta rätta åtgärder?

Då kan jag varmt rekommendera KivaQ®-enkäten 

Vi har nu två år i rad använt oss av KivaQ®-enkäten på mitt jobb och är väldigt nöjda med den.

Enkäten består av 7 standardfrågor som finns på 17 språk, dvs anställda kan svara på sitt eget modersmål. Man kan beställa enkäten via nätet och ta den genast i bruk. Man kan lätt analysera svaren, jämföra svaren med referensmaterial från sin egen bransch eller andra branscher. Intressant är också att man får fram ett KivaQ index vars utveckling man kan följa år efter år.

KivaQ-enkäten har utvecklats av den prisbelönta specialläkaren i företagshälsovård Ove Näsman, som har över 30 års mångsidig erfarenhet av arbetsvälbefinnandebranshen.

Kolla med ert pensionsbolag!

Arbetspensionsbolagen är intresserade av att vi befrämjar och mäter arbetsförmågan ute på arbetsplatserna. Eventuellt kan de vara med och delfinansiera en dylik personalenkät, det löns alltid att fråga! Överlag löns det att samarbeta och vara i kontakt med pensionsbolagen, de har utvecklat mycket verktyg för att befrämja välmående på arbetsplatser.

Kommentera