Ritva Södergård

Helhetsmässigt välmående
Arbetsvälmående

Hur bemöta en arrogant person?

Umgänget med andra människor ska vara uppbyggande. I friska relationer både ger vi och får. Men sedan finns det vissa människor som är riktiga energitjuvar, de uppträder arrogant, överlägset och nedlåtande, ibland även med förakt för andra. De kan även ha narcissistiska drag, dvs vara självupptagna, ha ett onormalt stort behov av självhävdelse, självförhärligande med en överdriven tro på den egna förmågan.

Har vi sådana här energitjuvar i vårt privata liv kan vi kanske lättare välja bort dem men finns de tex på en arbetsplats måste vi försöka hitta på strategier för att bemöta dem i vardagen.

8 olika strategier att bemöta arroganta personer

1.Försök förstå bakgrunden till det arroganta beteendet

I grund och botten lider arroganta och otrevliga personer oftast av dåligt självförtroende som de döljer med att sätta upp denna fasad. Alla har vi olika bakgrund och känner du till orsakerna har du kanske lättare att anpassa din egen reaktion.

2. Spegla och återspegla

Att ärligt och öppet spegla tillbaka beteendet, utan ilska kan vara ganska effektivt.

Idag är du väldigt otrevlig  och jag orkar inte prata med dig

3. Ställ frågor

Det kan få den arroganta ur balans och manar till eftertanke.

Jag märker att du har ett behov av att kränka, vet du var det grundar sig i dig?

Vad får dig att säga så där?

Det där lät arrogant. Jag är säker på att du inte hade tänkt dig så?

4. Sätt gränser

Berätta att det otrevliga beteendet är oacceptabelt.

Du gör mig ledsen med ditt beteende. Jag skulle önska att du någon gång börjar ta ansvar för ditt beteende

5. Tappa inte ditt eget fokus

Det är lätt hänt att man själv tappar mål och mening när någon hela tiden höjer sig själv till skyarna och ställer sig själv i rampljuset. Försök hitta en balans och fokusera på ditt eget arbete.

6. Tänk positivt

Människor som har dåligt självförtroende kan få en kick av att se andra människor lida. På något konstigt vis fylls deras inre tomhet momentant. Om du tar åt dig och reagerar negativt kan det ibland tom uppmuntra det dåliga beteendet . Försök därför att inte verka irriterad även om du är det.

7. Ha humor!

Ibland fungerar det att fullständigt ignorera det dåliga beteendet, eller bemöta den arroganta med humor.

8. Byt jobb…

Ibland är miljöombyte det enda alternativet. Endera för den som beter sig otrevligt eller den som inte längre vill vistas i den negativa miljön.

Har du andra tips som fungerat eller har erfarenheter gällande bemötandet av arroganta personer dela gärna med dig!

Kommentera