Ritva Södergård

Helhetsmässigt välmående
Bli ditt bästa jag

Helhetsmässigt välmående – utnämn dig själv till VD i Oy JAG Ab

Helhetsmässigt välmående – Vad betyder det?

  • Har du hamnat i en ond cirkel med låg energinivå?
  • Tycker du att du just och just orkar slutföra arbetsdagen?  Efter att ha fixat middag åt familjen kastar du dig på soffan och sen stupar du i säng för att orka stiga upp till jobbet nästa morgon?
  • Har du flera dåliga dagar än bra? Livet är lite jämntjockt och saknar mening?
  • Du känner dig stressad och är missnöjd men vet inte riktigt över vad?
  • Har du kommit fram till att nu får det vara färdigt, nu vill du svänga blad och börja satsa på ditt eget välmående för att få en bättre vardag?

Bra beslut!

Under de följande 5 veckorna kommer jag att öppna upp begreppet Helhetsmässigt välmående och gå in mera på dess olika beståndsdelar samt ge konkreta tips och verktyg som du kan ta in i Din vardag.

Så håll koll på bloggen!

Du är VD i företaget Oy JAG Ab

Vi är alla underbara och komplexa helheter och vi har var och en huvudansvaret för vårt eget välmående. Ju större förståelse vi får för oss själva desto lättare har vi att vidta åtgärder som är bra för oss och för oss i rätt riktning.

Man kan dela in det Helhetsmässiga välmåendet i följande 5 hörnstenar:

Reflektera gärna över de olika frågorna redan nu! Hur ser livet ut för Dig just nu? Vilket område känns mest akut och skulle behöva åtgärder?

1. Fysiskt: Hur mår min kropp?

2. Andligt: Vem är jag och hur bra trivs jag i mitt liv? Hurudana värderingar har jag? Är livet i balans?

3. Psykiskt: Hurudant är mitt känsloliv? Hur nöjd är jag? Hurudana tankar har jag och hurudan är min inre dialog med mig själv?

4. Socialt: Hurudana människorelationer har jag och hur sköter jag dem?

5. Arbetslivet: Hurudana utmaningar har jag? Hur vill jag utvecklas yrkesmässigt?

Under de kommande 5 veckorna ska jag ge lite mera kött på benen kring de här 5 delområdena samt konkreta tips och verktyg som du kan använda dig av.

Om du vill börja vidta åtgärder för att förbättra ditt välmående redan nu så kan du göra ENERGIBOX-ÖVNINGEN som jag beskrev i ett tidigare blogginlägg. En enkel men effektiv övning där du får fundera kring vilka saker som TAR energi av dig och som du eventuellt kunde minska på och vilka saker som GER dig energi och som du kunde ta in mera i ditt liv. Behöver inte vara stora saker.

Små medvetna steg i rätt riktning ger dig en känsla av att det är Du som är VD i Oy JAG Ab.

Hoppas vi ses nästa vecka! Sköt om Dig!

 

 

 

 

Kommentera