Fungerande människorelationer

Socialt välmående; artikel 2/5  i serien om Helhetsmässigt välmående Vi är flockdjur Människan är ett flockdjur och vi samverkar konstant med människor i olika nätverk. Vi har familj, släktingar, vänner, arbetskamrater osv. För att vi ska må socialt bra behöver dessa relationer fungera. Vad kan vi då göra för att få bättre relationer? Vad kan vi påverka? Var är ditt fokus? […]