Ritva Södergård

Helhetsmässigt välmående
Bli ditt bästa jag

Fungerande människorelationer

Socialt välmående; artikel 2/5  i serien om Helhetsmässigt välmående

Vi är flockdjur

Människan är ett flockdjur och vi samverkar konstant med människor i olika nätverk. Vi har familj, släktingar, vänner, arbetskamrater osv. För att vi ska må socialt bra behöver dessa relationer fungera. Vad kan vi då göra för att få bättre relationer?

Vad kan vi påverka? Var är ditt fokus?

Vi kan uppleva att det är andra människor som står i vägen för vårt eget välmående eller vårt drömliv. Vi kan längta efter nya människor i vårt liv tex i form av vänner eller en partner. Ofta tycker vi att det är våra medmänniskor som ska förändras, inte vi själva. Vi kan också anklaga andra för våra egna känslor, utan att inse att alla känslor är våra egna skapelser. Vi kan också önska att en annan människa ska göra oss lyckliga eller ge oss uppmärksamhet.

Vi bör dock komma ihåg att fokusera på det vi själva kan påverka, dvs oss själva, våra egna känslor och vårt eget beteende.

 

Övning 1. När mår jag bra i mina sociala nätverk?

Ta fram ditt häfte och en penna för nu får du fundera kring lösningar som kunde fungera för dig!

Eftersom vi alla är unika, våra relationer är unika, vår livssituation är unik  finns det inga standardlösningar som fungerar för alla och i alla livsskeden. Det är du som är VD i Ab JAG Oy.

Skriv ner dina svar på följande frågor:

 • På en skala 1-10, hur nöjd är du med ditt sociala liv?
 • Vad betyder socialt välmående för dig?
 • Hurudana människorelationer vill du ha i ditt liv?
 • När har du varit nöjd med ditt sociala välmående?
 • Vad var annorlunda i ditt liv då?
 • Vem är ansvarig för att du ska ha ett gott socialt nätverk?
 • Vad hindrar dig från att sköta om ditt sociala nätverk?
 • Vilka är stegen du behöver ta för att må bra socialt?
 • Vad är det viktigaste just nu gällande ditt sociala välmående?
Hur vill du att just ditt sociala nätverk ska se ut? Kvalitet-kvantitet?

Vissa av oss trivs med stort socialt umgänge medan andra trivs bäst i mindre sällskap. Vissa vill ha några djupa vänner, för andra räcker det med flera mera ytliga kontakter.

 • När har du senast funderat över hur ditt sociala nätverk ser ut?
 • Skulle du må bra av att göra några förändringar där?
 • Kanske du skulle må bra av att plocka bort någon energitjuv från ditt umgänge?
 • Eller ta upp kontakten med någon gammal vän?
 • I mitt tidigare blogginlägg skrev jag bl.a. om hur du kan bemöta arroganta personer i din omgivning.

Övning 2. Kartlägg människorna i ditt liv

Nu rekommenderar jag att du sätter dig ner och funderar på följande saker.

 

 • Gör en lista på människor som är närvarande i ditt liv på årsnivå. Ta med sådana människor som både ger dig energi och tar energi.
 • Läs igenom listan med eftertanke och stanna vid varje person.
 • Skriv ett ++ efter den person som du både får energi av och som du tror att du ger energi åt
 • Skriv ett — efter en sådan person som dränerar dig på energi och som du också tar energi av
 • Skriv ett +- efter en sådan person som du ger energi åt men inte får energi tillbaka
 • Skriv ett -+ efter en sådan person du knappast ger energi åt men där du får energi

 

Som följande får du placera dessa personer i en figur. Rita cirklar i ditt häfte enligt modellen här bredvid.

I cirkeln närmast dig placerar du sådana personer som är närvarande i ditt liv varje vecka/hjälper dig i vardagen och inverkar endera positivt eller negativt i ditt liv.

I följande cirkel placerar du sådana personer som är närvarande i ditt liv varje månad/är din osynliga backup och har liknande värderingar som du.

I den tredje cirkeln placerat utgående från dig/mitten placerar du sådana människor som är fysiskt mera sällan närvarande men ert förhållande är i grunden positivt.

Längst bort i cirkeln placererar du sådana personer som finns i ditt liv men som inte är nära. Deras inverkar i ditt liv kan vara både energigivande och energitagande.

Analys av ditt sociala nätverk -vad borde du ändra på?

Nu när du har ditt sociala nätverk kartlagt vill jag att du ägnar lite tid åt att fundera på

 • vad du kunde göra för att få in mera energigivande personer i din vardag.
 • vad kunde du göra för att minska energitjuvars inverkan i din vardag.
 • är det viktigare att du förändrar omständigheterna eller byter du attityd?

 

Övning 3. Människoträdet – vilken är DIN roll i olika sociala sammanhang?

Jag älskar det här Människoträdet eftersom det kan användas i så många olika sammanhang, tex när man funderar på sin roll i arbetsgemenskapen, familjen, vänkretsen eller parförhållandet. Det ger fina insikter om dig själv och din roll i olika sociala sammanhang. Vi tolkar alla dessa figurer på olika sätt, vi kan tolka figurerna som positiva eller negativa.

Välj ett socialt sammanhang där du skulle vilja ha förändring, tex din arbetsplats, din vänkrets eller parförhållandet. Studera de olika figurerna i människoträdet.

 1. Märk ut med en 1:a den figur som du upplever att du är just nu.
 2. Märk ut med en 2:a den figur som du skulle vilja vara.
 3. Märk ut med en 3:a den figur som du tycker minst om och avskyr.

 

 

 

 Fundera på figuren som du numrerat med en 1.

 • varför upplever du dig vara den här figuren?
 • hur känns det?
 • vad berättar det här om din livssituation?
 • vad vill du ha förändring på?

Fundera på figuren som du numrerat med en 2.

 • varför skulle du vilja vara den här figuren?
 • hur skulle ditt liv se ut då?
 • vad är annorlunda i ditt liv då?
 • vad skulle motivera dig att ta det första steget mot förändring?
 • vilket är det första steget?

Fundera på den figur som du numrerat som 3.

 • vad är det du ogillar hos den här figurern?
 • hur beter sig den här figuren?
 • vad skulle du vilja säga till den här figuren?
 • vad är budskapet till dig från den här figuren?

 

Hoppas du haft nytta av dessa verktyg och fått nya insikter om dig själv! Önskar Dig lycka till med de eventuella förändringar du bestämt dig för!

Om du tror att dina vänner skulle ha nytta av att läsa den här artikeln så dela gärna.

Hoppas vi ses nästa vecka! Då går jag in på känslorna och Emotionellt välmående.

Kommentera