Hur bemöta en arrogant person?

Umgänget med andra människor ska vara uppbyggande. I friska relationer både ger vi och får. Men sedan finns det vissa människor som är riktiga energitjuvar, de uppträder arrogant, överlägset och nedlåtande, ibland även med förakt för andra. De kan även ha narcissistiska drag, dvs vara självupptagna, ha ett onormalt stort behov av självhävdelse, självförhärligande med […]

Lättanvänd personalenkät

Skulle du vilja mäta arbetsvälbefinnandet på ditt jobb men har inte hittat rätt verktyg? Söker du efter en personalenkät som är förmånlig, lätt och snabb att genomföra men som samtidigt ger mycket information? Vill du ha underlag för att kunna vidta rätta åtgärder? Då kan jag varmt rekommendera KivaQ®-enkäten  Vi har nu två år i […]

Visa att du bryr dig

Det är många faktorer som påverkar hur människorna mår på en arbetsplats. Det är allt från grundläggande saker som fungerande företagshälsovård, arbetarskydd, ledning, kommunikation osv. Här tänkte jag dock lyfta fram EN faktor som både du och jag direkt kan påverka och där vi alla har ett stort ansvar. Nämligen  ”Sättet hur vi bemöter våra […]

Meningslösa arbetsuppgifter – NEJ TACK!

Meningslösa Sisyfos arbetsuppgifter är det effektivaste sättet att ta kål på motivationen hos anställda. Vad får oss att vara nöjda över vårt arbete? Vad motiverar oss? Det skulle ju vara enkelt om det bara handlade om pengar. Det verkar som om de flesta av oss trivs och har framgång genom att hela tiden få utvecklas […]

Få RÄTT saker gjorda

Vad är viktigt i ditt liv? Går din arbetsdag åt till att släcka bränder? Har du en känsla av att trots att du har händerna fulla så går saker och ting ändå inte framåt som du skulle vilja? Kanske du då satsar din energi på FEL saker. Du vill säkert som de flesta av oss […]