Företagsamhetsfostran åt ungdomar

I mitt tidigare yrkesliv jobbade jag med att sprida och inspirera lärare och elever kring företagsamhetsfostran i Österbotten. Här en artikel från VASEK där det beskrivs vad Österbottens YES kan erbjuda lärarna och skolorna. Men vi föräldrar kan också göra en hel del för att befrämja företagsamheten bland våra barn och ungdomar. Alla barn behöver […]