Hur bemöta en arrogant person?

Umgänget med andra människor ska vara uppbyggande. I friska relationer både ger vi och får. Men sedan finns det vissa människor som är riktiga energitjuvar, de uppträder arrogant, överlägset och nedlåtande, ibland även med förakt för andra. De kan även ha narcissistiska drag, dvs vara självupptagna, ha ett onormalt stort behov av självhävdelse, självförhärligande med […]

Meningslösa arbetsuppgifter – NEJ TACK!

Meningslösa Sisyfos arbetsuppgifter är det effektivaste sättet att ta kål på motivationen hos anställda. Vad får oss att vara nöjda över vårt arbete? Vad motiverar oss? Det skulle ju vara enkelt om det bara handlade om pengar. Det verkar som om de flesta av oss trivs och har framgång genom att hela tiden få utvecklas […]